Olsztyn – praca z orzeczeniem

Niepełnosprawność nie musi oznaczać wykluczenia z życia zawodowego. Wiele osób z grupą inwalidzką znajduje pracę w tzw. zakładach pracy chronionej. Jakie możliwości w tym zakresie stwarza Olsztyn?

Olsztyn – niepełnosprawni

Bywa, że osoby niepełnosprawne mają trudności ze znalezieniem pracy. Może to wynikać nie z braku umiejętności czy wykształcenia, ale na przykład z powodu niedostosowania infrastruktury przedsiębiorstw do potrzeb niepełnosprawnych. Tymczasem jest mnóstwo zawodów, w których osoby „z orzeczeniem” mogą się doskonale sprawdzić. Ponadto wiele firm zatrudniających niepełnosprawnych może liczyć na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności: znaczną (pierwsza grupa inwalidzka), umiarkowaną (druga grupa inwalidzka) oraz lekką (trzecia grupa inwalidzka). Z każdym stopniem wiążą się określone udogodnienia w miejscu pracy. Wszystkie osoby niepełnosprawne mają prawo do:

 • dostosowania stanowiska pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do ich potrzeb (najpóźniej 3 miesiące od podjęcia pracy),
 • dodatkowej, 15-minutowej przerwy, liczącej się do czasu pracy.

Niepełnosprawni nie mogą również pracować w nocy (chyba że zgodzi się na to lekarz medycyny pracy) oraz mają prawo odmówić uczestniczenia w podróżach służbowych.

Osoby z pierwszą i drugą grupą inwalidzką mogą ponadto skorzystać z dodatkowych 21 dni wolnego na turnus rehabilitacyjny, leczenie bądź poddanie się badaniom. Zgodnie z Kodeksem pracy przysługuje im też 10 nadliczbowych dni urlopu wypoczynkowego. Co więcej, osoby takie nie powinny pracować dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Należy pamiętać, że dodatkowe dni wolne nie należą się osobom z trzecią grupą inwalidzką. Ponadto niepełnosprawni mogą pracować najwyżej przez 8 godzin dziennie (40 godzin tygodniowo), chyba że są zatrudnione w charakterze stróża mienia.

Olsztyn – orzekanie o niepełnosprawności

By korzystać z ulg i dofinansowania, osoba z grupą inwalidzką musi przedstawić w miejscu pracy dokument stwierdzający stopień jej niepełnosprawności. W Olsztynie orzeczenie o niepełnosprawności wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który ma swoją siedzibę przy ulicy Bema 5. Interesanci są przyjmowani w dni robocze w godzinach 7:00–15:00.

Do wniosku, którego wzór można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, należy dołączyć:

 • ważne zaświadczenie o stanie zdrowia wnioskującego, wystawione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę, wydane na potrzeby Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zaświadczenie to ulega przedawnieniu po 30 dniach,
 • kserokopię dokumentacji medycznej, notarialnie poświadczoną o zgodności z oryginałem,
 • dodatkowe dokumenty, które mogą wpłynąć na decyzję komisji.

Wniosku nie trzeba składać osobiście – możliwe jest również wysłanie go pocztą.

Należy też pamiętać, że samo orzeczenie o niepełnosprawności nie jest dokumentem wystarczającym do rozpoczęcia pracy. Niepełnosprawni muszą jeszcze uzyskać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia.

Olsztyn – zakłady pracy chronionej

Niepełnosprawni mogą podjąć zatrudnienie w zakładach pracy chronionej. Są to przedsiębiorstwa, których infrastruktura została specjalnie przystosowana do zatrudniania osób należących do różnych grup inwalidzkich. Zakłady pracy chronionej dostają dofinansowanie od PFRON-u na zakup odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, przystosowanie pomieszczeń do potrzeb niepełnosprawnych czy zorganizowanie dla nich szkoleń. Wysokość świadczenia jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności zatrudnionego, obowiązującego minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Warto pamiętać, że o dofinansowanie mogą ubiegać się również firmy z wolnego rynku, niemające statusu zakładów pracy chronionej. W takich przypadkach refundacja jest jednak niższa.

W Olsztynie praca „z orzeczeniem” jest możliwa między innymi w takich zakładach chronionych jak:

 • piekarnia,
 • wytwórnia sprzętu do pakowania,
 • agencja ochrony,
 • firma meblarska.

Olsztyn – praca niepełnosprawnych

W Olsztynie pracę z orzeczeniem o niepełnosprawności można znaleźć między innymi za pośrednictwem Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie, który przyjmuje bezrobotnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Warto też śledzić oferty pojawiające się na stronie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.

Olsztyńskie firmy oferują niepełnosprawnym na przykład pracę na stanowisku magazyniera, specjalisty ds. kadr czy w charakterze osoby sprzątającej.

Zostaw komentarzAvatar for Andrzej Piskorz

Andrzej Piskorz

2 lata ago

Jestem zainteresowany pracą w ochronie proszę o kontakt

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Tokarz – Ślusarz

  ALKAZ Plastics S.A.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Opis stanowiska: obsługa tokarki manualnej, dobór narzędzi oraz materiału. utrzymanie w dobrym stanie maszyny oraz miejsca pracy. Wymagania: doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (produkcja jednostkowa) umiejętność czytania i pracy z rysunkami...

 • Referent ds. administracyjno-finansowych

  Urząd Dozoru Technicznego

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Kluczowe obowiązki: Przyjmowanie i wysyłka korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej i tradycyjnej. Obsługa klienta, w tym udzielanie wsparcia w zakresie procedur firmowych. Zarządzanie dokumentacją, w tym jej przechowywanie, archiwizowanie i...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE