Status bezrobotnego – podstawowe informacje

Jak uzyskać status bezrobotnego?

Status bezrobotnego mogą uzyskać osoby między 18. a 60. rokiem życia (kobiety) lub 65. (mężczyźni). Oprócz tego istotne jest spełnienie kilku innych warunków opisanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Przede wszystkim trzeba posiadać polskie obywatelstwo lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Kolejny wymóg to brak podpisanej jakiejkolwiek umowy o pracę, kontraktowej, agencyjnej, umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pomoc przy zbiorach. Aby starać się o status osoby bezrobotnej, nie można pobierać emerytury lub renty z tytuły niezdolności do pracy. Stan zdrowia zarejestrowanych pozwala na podjęcie wykonywania zadań w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, studenci studiów dziennych nie mogą uzyskać powyższego statusu. Inaczej jest w przypadku studiów zaocznych. Osoby uczęszczające na zajęcia w trybie weekendowym mają prawo zarejestrować się w urzędach i korzystać z oferowanych form wsparcia.

Jak uzyskać status bezrobotnego? Kluczowa jest rejestracja w odpowiedniej jednostce powiatowych urzędów pracy. Będą do tego potrzebne między innymi następujące dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dyplomy oraz certyfikaty potwierdzające ukończeń uczelni wyższych, szkół, kursów oraz szkoleń,
 • wszystkie świadectwa pracy,
 • dokumenty dotyczące przeciwwskazań do podjęcia określonej pracy,
 • książeczka wojskowa,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • decyzje o likwidacji działalności gospodarczej,
 • świadectwo zwolnienia z zakładu karnego,
 • zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty,
 • decyzja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 • zaświadczenia o pobieraniu zasiłków chorobowych, macierzyńskiego bądź rehabilitacyjnego.

Co daje status bezrobotnego?

Wiele osób, które borykają się z brakiem zatrudnienia, zastanawia się, co daje status bezrobotnego. Zarejestrowani mają przede wszystkim dostęp do aktualnych ofert pracy. Mogą również skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu poprawnych dokumentów aplikacyjnych. Urzędy pracy przygotowują również szkolenia oraz kursy przekwalifikujące.

Dzięki rejestracji w urzędzie pracy nabywa się także prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, co pozwala na nieodpłatne korzystanie z usług służby zdrowia. Bezrobotni rodzice mogą również zgłosić do ubezpieczenia małżonka oraz dzieci, które nie ukończyły jeszcze 26. roku życia.

Istotna jest także możliwość skorzystania z zasiłku. Prawo do niego nabywają osoby, które przez 18 miesięcy poprzedzających rejestrację pracowały minimum 365 dni i uzyskiwały z tego tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Status osoby bezrobotnej – warunki, kiedy się traci status bezrobotnego

Status bezrobotnego można utracić w kilku sytuacjach, np gdy bezrobotni:

 • nie są zdolni i gotowi do podjęcia pracy w pełnym wymiarze,
 • ukończyli 60. rok życia (kobiety) lub 65. (mężczyźni),
 • podjęli zatrudnienie lub nabyli prawo do emerytury,
 • nie stawili się w urzędzie w wyznaczonym terminie, z własnej winy przerywają staż lub odmawiają podjęcia zaproponowanej pracy.

Zostaw komentarzKategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

  Analityk danych GIS

  Zadania:opracowywanie danych z nalotów fotogrametrycznych,analizy przestrzenne na danych wektorowych oraz chmurze punktów / LIDAR,opracowanie map wektorowych,współpraca z zespołem terenowymi.dobra znajomość obsługi komputera PC,znajomość oprogramowania GIS...

  >> Pokaż szczegóły oferty

  Doradca Klienta

     Lubisz handel, kochasz pracę z ludźmi i angażujesz się w wykonywaną przez siebie pracę?Pragniesz zmian, wyzwań i chcesz pracować w największej sieci handlowej w Polsce branży AGD/IT/RTV? DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!NA START OTRZYMASZ:Umowę bez okresu...

  >> Pokaż szczegóły oferty

  Technik Urządzeń Klimatyzacji i Wentylacji

  Jeśli chcesz odpowiadać za: diagnozowanie usterek i awarii urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z uwzględnieniem pomp ciepłaeksploatację infrastruktury technicznej nieruchomościbieżącą konserwacja  i utrzymanie techniczne nieruchomościA przy tym...

  >> Pokaż szczegóły oferty
WIĘCEJ OFERT PRACY
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE